Πολύτιμοι λίθοι

Πολύτιμοι λίθοι

Πολύτιμοι λίθοι είναι ορυκτά που χρησιμοποιούνται για κοσμήματα ή για το στολισμό αντικειμένων και πρέπει να ικανοποιούν ένα πλήθος κριτηρίων όπως, σπανιότητα, αντοχή στο χρόνο. Ένας Πολύτιμος Λίθος (gemstone , gem, jewel, precious stone) είναι ένας κρύσταλλος...
Καλέστε μας