­

1/2 Δολλάριο Booker T. Washington

1/2 Δολλάριο Booker T. Washington Βαθμοί: 900° Βάρος:12,5 γρ. Αγορά: € Πώληση:€

1/2 Δολλάριο Walking Liberty

1/2 Δολλάριο Walking Liberty Βαθμοί: 900° Βάρος: 12,5γρ. Αγορά: € Πώληση:€

1/2 Δολλάριο Franklin

1/2 Δολλάριο Franklin Βαθμοί: 900° Βάρος: 12,5 γρ. Αγορά: € Πώληση:€

1/2 Δολλάριο Panama

1/2 Δολλάριο Panama Βαθμοί: 999° Βάρος:12,5 γρ. Αγορά: € Πώληση:€

1/2 Δολλάριο Kennedy

1/2 Δολλάριο Kennedy Βαθμοί: 900° Βάρος: 12,5 γρ. Αγορά: € Πώληση:€

1/2 Δολλάριο Kennedy

1/2 Δολλάριο Kennedy Βαθμοί: 400° Βάρος: 11,5 γρ. Αγορά: € Πώληση:€

1 Δολλάριο American Silver

1 Δολλάριο American Silver Βαθμοί: 999° Βάρος: 31.1 γρ. Αγορά: € Πώληση:€

1 Δολλάριο Eisenhower

1 Δολλάριο Eisenhower Βαθμοί: 400° Βάρος: 24,59 γρ. Αγορά: € Πώληση:€

1 Δολλάριο Eisenhower-bicentennial

1 Δολλάριο Eisenhower-bicentennial Βαθμοί: 400° Βάρος: 24,59γρ. Αγορά: € Πώληση:€

1 Δολλάριο Morgan

1 Δολλάριο Morgan Βαθμοί: 900° Βάρος: 26,730γρ. Αγορά: € Πώληση:€