­

1/2 Δολλάριο Booker T. Washington

1/2 Δολλάριο Booker T. Washington Βαθμοί: 900° Βάρος:12,5 γρ. Αγορά: € Πώληση:€

1/2 Δολλάριο Walking Liberty

1/2 Δολλάριο Walking Liberty Βαθμοί: 900° Βάρος: 12,5γρ. Αγορά: € Πώληση:€

1/2 Δολλάριο Franklin

1/2 Δολλάριο Franklin Βαθμοί: 900° Βάρος: 12,5 γρ. Αγορά: € Πώληση:€

1/2 Δολλάριο Panama

1/2 Δολλάριο Panama Βαθμοί: 999° Βάρος:12,5 γρ. Αγορά: € Πώληση:€

1/2 Δολλάριο Kennedy

1/2 Δολλάριο Kennedy Βαθμοί: 900° Βάρος: 12,5 γρ. Αγορά: € Πώληση:€

1/2 Δολλάριο Kennedy

1/2 Δολλάριο Kennedy Βαθμοί: 400° Βάρος: 11,5 γρ. Αγορά: € Πώληση:€

1 Δολλάριο American Silver

1 Δολλάριο American Silver Βαθμοί: 999° Βάρος: 31.1 γρ. Αγορά: € Πώληση:€

1 Δολλάριο Eisenhower

1 Δολλάριο Eisenhower Βαθμοί: 400° Βάρος: 24,59 γρ. Αγορά: € Πώληση:€

1 Δολλάριο Eisenhower-bicentennial

1 Δολλάριο Eisenhower-bicentennial Βαθμοί: 400° Βάρος: 24,59γρ. Αγορά: € Πώληση:€

1 Δολλάριο Morgan

1 Δολλάριο Morgan Βαθμοί: 900° Βάρος: 26,730γρ. Αγορά: € Πώληση:€

1 Δολλάριο Peace

1 Δολλάριο Peace Βαθμοί: 900° Βάρος: 26,730γρ. Αγορά: € Πώληση:€

1 Δολλάριο Los Angeles

 1 Δολλάριο Los Angeles Βαθμοί: 900° Βάρος: 26,730γρ. Αγορά: € Πώληση:€

1 Δολλάριο Β’ Παγκοσμίου

1 Δολλάριο WW II Βαθμοί: 900° Βάρος: 26,730γρ. Αγορά: € Πώληση:€

1 Δολλάριο T. Jefferson

1 Δολλάριο T. Jefferson Βαθμοί: 900° Βάρος: 26,730γρ. Αγορά: € Πώληση:€

1 Δολλάριο Vietnam

1 Δολλάριο Vietnam Βαθμοί: 900° Βάρος: 26,730γρ. Αγορά: € Πώληση:€

1 Δολλάριο Atlanta 1996

1 Δολλάριο Atlanta 1996 Βαθμοί: 900° Βάρος: 26,730 γρ. Αγορά: € Πώληση:€

10 Leva Βουλγαρίας

10 Leva Βαθμοί: 999° Βάρος: 23,330γρ. Αγορά: € Πώληση:€

1000 Leva Βουλγαρίας

1000 Leva Βαθμοί: 925° Βάρος: 23,330γρ. Αγορά: € Πώληση:€

10000 Leva Βουλγαρίας

10000 Leva Βαθμοί: 925° Βάρος: 33,630γρ. Αγορά: € Πώληση:€

20 Ελληνικά Λεπτά

20 Λεπτά Βαθμοί: 835° Βάρος: 1 γρ. Αγορά: € Πώληση:€

20 Ελληνικές Δραχμές

20 Δραχμές Βαθμοί: 835° Βάρος: 7,5γρ. Αγορά: € Πώληση:€

30 Ελληνικές Δραχμές

30 Δραχμές Βαθμοί: 835° Βάρος: 18 γρ. Αγορά: € Πώληση:€

30 Ελληνικές Δραχμές

30 Δραχμές Βαθμοί: 835° Βάρος: 12 γρ. Αγορά: € Πώληση:€

50 Ελληνικές Δραχμές

50 Δραχμές Βαθμοί: 835° Βάρος:12,5 γρ. Αγορά: € Πώληση:€

100 Ελληνικές Δραχμές

100 Δραχμές Βαθμοί: 835° Βάρος:25 γρ. Αγορά: € Πώληση:€

100 Ελληνικές Δραχμές

100 Δραχμές Βαθμοί: 900° Βάρος: 5,780 γρ. Αγορά: € Πώληση:€

1 Rand

1 Rand Βαθμοί: 800° Βάρος: 15 γρ. Αγορά: € Πώληση:€