Μια διαφορετική μορφή του Αγ. Γεωργίου δεσπόζει στην πίσω όψη της λίρας της Ελισάβετ Β΄ μόνο για το 2005

Μια διαφορετική μορφή του Αγ. Γεωργίου δεσπόζει στην πίσω όψη της λίρας της Ελισάβετ Β΄ μόνο για το 2005

Μια διαφορετική μορφή του Αγ. Γεωργίου δεσπόζει στην πίσω όψη της λίρας της Ελισάβετ Β΄ μόνο για το 2005. Μια αλλαγή που δεν είχε κάποιον επετειακό χαρακτήρα κι ούτε καθιερώθηκε μόνιμα για τα επόμενα έτη. Το 2005 το βασιλικό νομισματοκοπείο της Αγγλίας εξέδωσε με θέμα...