50 Δραχμές

Βαθμοί: 835°

Βάρος:12,5 γρ.

Αγορά: €

Πώληση:€