4 Δουκάτα - Χρυσά Νομίσματα
50 Δραχμές

Βαθμοί: 835°

Βάρος:12,5 γρ.

Κοινοποίηση

Καλέστε μας