4 Δουκάτα - Χρυσά Νομίσματα

Ιδιότητες Νομίσματος : Χρυσό νόμισμα 5 πέσσος Κούβας . Σύνθεση .900 χρυσό και βάρος 8.3592 γραμμάρια.

Κοινοποίηση

Καλέστε μας