Ιδιότητες Νομίσματος : Χρυσό νόμισμα 5 πέσσος Κούβας .  Σύνθεση .900 χρυσό και βάρος 8.3592 γραμμάρια.