Η Ιστορία του νομίσματος:

  Το δουκάτο υπήρξε χρυσό νόμισμα, σε ευρεία κυκλοφορία εντός της Ευρώπης πριν από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.  Η Σταθερή του αξία ήταν το βάρος του, το οποίο υπολογίζεται σε 13,9636 γραμμάρια καθαρού χρυσού, .986 βαθμών καθαρότητας.