100 Δραχμές

Βαθμοί: 900°

Βάρος: 5,780 γρ.

Αγορά: €

Πώληση:€