4 Δουκάτα - Χρυσά Νομίσματα
100 Δραχμές

Βαθμοί: 900°

Βάρος: 5,780 γρ.

Κοινοποίηση

Καλέστε μας