Ιδιότητες Νομίσματος : Σύνθεση 0.900 Χρυσό και βάρος 6,729 γραμμάρια