4 Δουκάτα - Χρυσά Νομίσματα
1/2 Δολάριο Booker T. Washington

Βαθμοί: 900°

Βάρος:12,5 γρ.

Κοινοποίηση

Καλέστε μας