Χαρακτηριστικά:

Ποιότητα: 22 ΚΑΡΑΤΙΑ ( 0.9170 gold )

Διαστάσεις Νομίσματος: 21,85 χιλ.

Βάρος: 7,9881 γρ.