Ιδιότητες Νομίσματος : 10% χαλκός, 90% χρυσός. 3,23γραμμάρια βάρος, και διάμετρος 19 χιλ.