Ιδιότητες Νομίσματος : Χρονολογία: 1987. 91,7% Χρυσός, βάρος 8gr (1/4 της ουγγιάς) και διάμετρος 22 χιλιοστών.