Χρυσή Λίρα Ηνωμένου Βασιλείου-Γεώργιος Ε-Β-έκδοση

Από το 1911 έως το 1928 στην μπροστινή όψη των χρυσών λιρών ήταν η κεφαλή του βασιλέα Γεώργιου Έ σε μεγάλο μέγεθος. Το 1917 το Λονδίνο σταματάει την κοπή λιρών, με εξαίρεση τις κοπές των αποικιών της.Το 1925 το Λονδίνο εκδίδει λίρα σε σχετικά λιγοστά τεμάχια.Το 1949 – 1951 επανεκτυπώνει τη λίρα του ‘25 χρησιμοποιώντας όμως τη νέα μήτρα διορθώνοντας την προτομή και τη χρονιά.Μόνο η αυθεντική μήτρα έχει σπανιότητα κι όχι οι επανεκτυπώσεις.

Έτος κοπής: 1911 – 1932

Για τα επόμενα 4 χρόνια της βασιλείας του Γεωργίου Ε’ δεν κόπηκαν λίρες

Κοινοποίηση

Καλέστε μας