Χρυσή Λίρα Αγγλίας 2005

Το καράτι αποτελεί μονάδα μέτρησης για δύο διαφορετικά πράγματα. Στο χρυσό χρησιμοποιείται ως μονάδα μέτρησης  περιεκτικότητας του κοσμήματος σε χρυσό, ενώ στους πολύτιμους λίθους, όπως τα διαμάντια αποτελεί μονάδα μέτρησης βάρους.

Στην Αγγλική γλώσσα γράφονται διαφορετικά: το καράτι ως μέτρο περιεκτικότητας (χρυσού) γράφεται Karat ενώ όταν το χρησιμοποιούμε ως μονάδα μέτρηση βάρους πολύτιμων λίθων γράφεται Carat.

Karat – Μέτρο Περιεκτικότητας Χρυσού

Το καράτι στο χρυσό,  υποδεικνύει την περιεκτικότητα χρυσού που υπάρχει σε ένα κόσμημα, δηλαδή την αναλογία του χρυσού σε ένα κράμα από 24 μέρη. Σε κάθε κόσμημα αναγράφεται η καθαρότητα του μετάλλου “επί τις χιλίοις”.

Στην ελληνική χρυσοχοΐα χρησιμοποιούνται οι  εξής κατηγορίες για την κατασκευή κοσμημάτων:

Κόσμημα 22 καρατίων: Ποσοστιαία σ’ ένα κόσμημα 22 καρατίων, το 91,66% του συνόλου του αποτελείται από καθαρό χρυσό, ενώ το 8,34% από άλλα προκράματα. Στο κόσμημα αναγράφεται σαν 916.

Κόσμημα 18 καρατίων: Ποσοστιαία, ένα κόσμημα 18 καρατίων, το 75% του συνόλου του αποτελείται από καθαρό χρυσό, ενώ το 25% από άλλα προκράμματα. Στο κόσμημα αναγράφεται σαν 750.

Κόσμημα 14 καρατίων:  Ποσοστιαία, ένα κόσμημα 14 καρατίων περιλαμβάνει 58,50% καθαρό  χρυσό, ενώ το υπόλοιπο 41,50% από άλλα προκράματα. Στο κόσμημα αναγράφεται σαν 585.

Κόσμημα 9 καρατίων: Ποσοστιαία, ένα κόσμημα 9 καρατίων περιλαμβάνει 37,50% καθαρό χρυσό, ενώ το υπόλοιπο 62,50%  από άλλα προκράματα. Στο κόσμημα αναγράφεται σαν 375

Κοινοποίηση

Καλέστε μας