Χρυσή Λίρα Αγγλίας 2005

Η ανακάλυψη τιμών είναι ζωτικής σημασίας για οποιδήποτε αγορά. Ο χρυσός όχι μόνο έχει μια τιμή spot, αλλά επίσης έχει την τιμή χρυσού LBMA, καθώς και πολλές τοπικές τιμές. Η τιμή χρυσού LBMA χρησιμοποιείται ως σημαντικό σημείο αναφοράς σε όλη την αγορά χρυσού , ενώ οι άλλες περιφερειακές τιμές χρυσού είναι σημαντικές για τις τοπικές αγορές.

Αυτό το σύνολο δεδομένων παρέχει την τιμή του χρυσού σε ένα εύρος χρονικών ορίων (καθημερινά, εβδομαδιαία, μηνιαία, ετησίως) από το 1978 και στα κύρια νομίσματα συναλλαγών, παραγωγών και καταναλωτών.

Ο χρυσός έχει τα τελευταία χρόνια μία τέλεια αντιστάθμιση έναντι του πληθωρισμού. Οι επενδυτές βλέπουν όλο και περισσότερο τον χρυσό ως σημαντική επένδηση.

Κοινοποίηση

Καλέστε μας