Πόσος χρυσός υπάρχει στον κόσμο
Ο χρυσός έχει διατηρήσει την αξία του σε όλη την Ιστορία,εν μέρει λόγω του γεγονότος ότι είναι άφθαρτος.
Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν όλος ο χρυσός στον κόσμο που έχει εξορυχθεί, εξακολουθεί να υπάρχει με την μία ή με την άλλη μορφή.
Κάποια από αυτά μπορεί να έχουν μετατραπεί σε κοσμήματα, ενώ μερικά μπορεί να βρίσκονται μέσα σε θησαυροφυλάκια ώς ράβδοι.
Λοιπόν,πόσο χρυσό έχουμε εξορύξει και πόσο από αυτό έχει μείνει κάτω στο έδαφος;

Το παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού εκτιμά ότι οι ανθρακωρύχοι έχουν εξορίζει ιστορικά, συνολικά 201.296 τόνους χρυσού, αφήνοντας άλλους 53.000 τόνους σε αναγνωρισμένα υπόγεια αποθέματα.
Αν όλος ο υπέργειος χρυσός στοιβαζόταν ο ένας δίπλα στον άλλο,ο κύβος που θα προέκυπτε θα είχε μόνο 22 μέτρα σε κάθε πλευρά,κάτι που αποτελεί απόδειξη της σπανιότητας του μετάλλου.
Αλλά που ακριβώς βρίσκεται όλος αυτός ο εξορυσσόμενος χρυσός;

Σχεδόν το ήμισυ όλου του χρυσού που έχει εξορυχθεί ποτέ, βρίσκεται σε μορφή κοσμήματος.Η Ινδία και η Κίνα ήταν οι μεγαλύτερες αγορές κατανάλωσης χρυσών κοσμημάτων, συνδυάζοντας περισσότερο από 50% της παγκόσμιας ζήτησης κοσμημάτων το 2020.

Οι επενδυτές σε όλο τον κόσμο αγοράζουν χρυσό λόγο τής ικανότητας του να προσφέρει αξία και όταν οι πληθωριστικές πιέσεις είναι υψηλές,ο χρυσός συχνά λειτουργεί ώς φυγή προς την ασφάλεια.Κατα συνέπεια,η επένδυση είναι μια από τις μεγαλύτερες τελικές χρήσεις του χρυσού,με περισσότερους από 44.000 τόνους χρυσού που διατηρούνται ώς ράβδοι ή και νομίσματα.

Ο χρυσός περνά από διάφορα στάδια στην αλυσίδα, εφοδιασμού, ξεκινώντας με την εξερεύνηση ορυκτών και εξόρυξη υπόγειων αποθεμάτων.

Από το 2020,ο κόσμος έχει 53.000 τόνους χρυσού σε αναγνωρισμένα αποθέματα.
Αυτά τα αποθέματα όχι μόνο βοηθούν στον προσδιορισμό της τρέχουσας παραγωγής, αλλά μπορούν επίσης να δώσουν μια ιδέα για όπου θα μπορούσε να γίνει εξόρυξη χρυσού στο μέλλον.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα αποθέματα χρυσού μπορούν να αλλάξουν και να αυξηθούν καθώς οι εξερευνητές βρίσκουν χρυσό σε διάφορα μέρη του κόσμου.

Ο χρυσός υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια και πιθανότατα θα παραμείνει έτσι και στο μέλλον.

Με τις αυξανόμενες ανησυχίες για την αύξηση της προσφοράς χρήματος και του πληθωρισμού, ο χρυσός θα συνεχίσει να προσφέρει αξία και νά προστατεύει τούς επενδυτές σε περιόδους αστάθειας, διατηρώντας παράλληλα τον πλούτο μακροπρόθεσμα.

Κοινοποίηση

Καλέστε μας