αγορά χρυσής λίρας

Οι χρυσές λίρες συνίστανται ως καθαρή επενδυτική επιλογή. Η κρίση της ελληνικής οικονομίας και η ανασφάλεια και αβεβαιότητα που προκαλεί το χρηματοοικονομικό σύστημα της χώρας μας, έχουν ενισχύσει σημαντικά την τιμή χρυσής λίρας στρέφοντας εκατοντάδες επενδυτές στη μαζική αγορά χρυσής λίρας.

Η λίρα Αγγλίας συνίστανται ως σταθερή επενδυτική επιλογή.

Στην ερώτηση που μπορώ να πουλήσω μια ή που μπορώ να αγοράσω μια χρυσή λίρα , θα πρέπει να απευθυνθείτε σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Η χρυσή λίρα αγορά-πώληση γίνετε με βάση την τιμή χρυσής λίρας σήμερα . Οι πιο γνωστές λίρες στην αγορά είναι η λίρα Αγγλίας.

Η χρυσή λίρα έχει ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά, που την κάνουν να ξεχωρίζει και να έχει αυτή τη δυνατή, διαχρονική ισχύ στις παγκόσμιες αγορές.

Τα χαρακτηριστικά που κάνουν μία λίρα να είναι γνήσια ή να ξεχωρίζει βάσει συλλεκτικής αξίας, είναι το βάρος (7,988052 γραμμάρια), η διάμετρος (22,05 χιλιοστά), το πάχος (1,52 χιλιοστά) τα καράτια (22Κ), η χρονολογία ανάλογα με τη θητεία του εκάστοτε βασιλιά, το νομισματοκοπείο (βλέπε παρακάτω αναλυτικά) και οι λεπτομέρειες στο σχέδιο των όψεών της. Η εμφάνιση της χρυσής λίρας διακρίνεται από τη βασιλική μορφή που υπάρχει στην εμπρόσθια όψη της, ενώ στην οπίσθια απεικονίζεται ο θυρεός του Ηνωμένου Βασιλείου ή συνηθέστερα, η αναπαράσταση με τον Άγιο Γεώργιο που σκοτώνει το δράκο, από τον Benedetto Pistrucci.

Κοινοποίηση

Καλέστε μας