Χρυσή Λίρα Αγγλίας 2005

Η εκτίμηση πολύτιμων λίθων​ αποτελεί μια υπεύθυνη και λεπτομερή διαδικασία.​  Πραγματοποιείται από ειδικούς εμπειρογνώμονες οι οποίοι βασίζονται στις αρχές της γεμολογίας για να διαπιστώσουν την γνησιότητα τους.

Παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή και εκτίμηση πολύτιμων λίθων

Από το 1931, το Αμερικανικό Γεμολογικό Ινστιτούτο έχει καθιερώσει βασικές αρχές​ αξιολόγησης και εκτίμησης πολύτιμων λίθων που ισχύουν μέχρι και σήμερα και είναι αναγνωρισμένοι σε διεθνές επίπεδο.

Η τιμή των πολύτιμων λίθων εξαρτάται από:

  • Την κοπή
  • Το χρώμα
  • Το βάρος σε καράτια
  • Την καθαρότητα

Επιπλέον, η λάμψη των πολύτιμων λίθων είναι συνάρτηση των εδρών του, δηλαδή όσο περισσότερες λείες επίπεδες επιφάνειες έχει ένα πέτρωμα τόσο περισσότερο αντανακλά το φως και λάμπει πιο έντονα. Πρωταρχικό ρόλο παίζει και η κατεργασία που έχει υποστεί.

Συνεπώς κάθε αυθεντικός πολύτιμος λίθος πρέπει να συνοδεύεται από το πιστοποιητικό γνησιότητας. Είτε έχετε στην κατοχή σας το πιστοποιητικό είτε όχι ελάτε στην GOLD CENTER  για δωρεάν​ εκτίμηση πολύτιμων λίθων σας. Επικοινωνήστε μαζί μας οι πεπειραμένοι​ εμπειρογνώμονες μας θα μελετήσουν ενδελεχώς τα πολύτιμα ορυκτά σας.

Κοινοποίηση

Καλέστε μας