αγορά χρυσής λίρας

Η διαδικασία πώλησης των Χρυσών Λιρών και άλλων Χρυσών Νομισμάτων έχει ως πρωταρχικό στάδιο την εκτίμηση από γνώστες του αντικειμένου.

Σαφώς και πέρα από την εμπορική του αξία τα Χρύσα Νομίσματά σας διαθέτουν και συναισθηματική αξία .

Για το λόγο αυτό καλό θα ήταν να εμπιστευτείτε επαγγελματίες που θα δείξουν προσοχή και σεβασμό προς τα χρυσά σας Νομίσματα ή τις χρυσές λίρες σας!

Τα βασικά κριτήρια που εξετάζουν οι εκτιμητές στα Χρυσά Νομίσματα κ ιδιαίτερα στις χρυσές λίρες είναι το βάρος τους σε χρυσό, τα καράτια και το είδος του μετάλλου.

Αυτά αποτελούν τα βασικά κριτήρια στην αξιολόγηση των Χρυσών Νομισμάτων και λιρών!
Στην συνέχεια ελέγχουν αν υπάρχουν φθορές στα Χρυσά Νομίσματα ή τις λίρες και πόσο σημαντικές είναι αυτές.

Επίσης σημαντικοί παράμετροι είναι η διάμετρος και το πάχος τους!

Κοινοποίηση

Καλέστε μας