συλλεκτικά νομίσματα

Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν χρυσά νομίσματα που είναι επενδυτικά και συλλεκτικά.
Η αξία του επενδυτικού νομίσματος – είναι μόνο η αξία των πολύτιμων μετάλλων που περιέχεται στο νόμισμα, συν μία μικρή προσαύξηση για την νομισματοκοπία και επιπλέων μικρά έξοδα, που συμπεριλαμβάνουν την ασφαλισμένη παράδοση στο σημείο πώλησης και η προμήθεια του αντιπροσώπου.

Η αξία του συλλεκτικού νομίσματος, λόγω προσαύξησης και λόγω της σπανιότητάς του, μπορεί να υπερβαίνει πολλές φορές την αξία του χρυσού που περιέχεται σε αυτό το συλλεκτικό νόμισμα. Υπάρχει ένα άλλο είδος των χρυσών νομισμάτων, τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν περίπου στη μέση – μεταξύ των επενδυτικών και των συλλεκτικών νομισμάτων. Είναι τα νομίσματα περιορισμένης κυκλοφορίας και οι σειρές περιορισμένης έκδοσης.

Η διαφορά περιορισμένης κυκλοφορίας ή ένα νόμισμα περιορισμένης έκδοσης”

Στο έτος της έκδοσης, σχεδόν όλα τα νομίσματα περιορισμένης κυκλοφορίας και περιορισμένης έκδοσης είναι επενδυτικά. Κατά την περίοδο της έκδοσης η τιμή πώλησης και η αγοραία αξία των νομισμάτων περιορισμένης κυκλοφορίας και περιορισμένης έκδοσης , που περιλαμβάνονται στη σειρά, κατά κανόνα, δεν διαφέρει και πολύ από το κόστος των πιο συνηθισμένων επενδυτικών νομισμάτων. Ωστόσο, με το πέρασμα του χρόνου, η σπανιότητα των νομισμάτων και η αξία αυτών,αρχίζει να αυξάνεται.
Από έτος σε έτος για να βρείτε αυτά τα νομίσματα στην αγορά γίνεται όλο και πιο δύσκολο, και η τιμή αγοράς γίνεται όλο και μεγαλύτερη.
Και ούτω καθεξής,μέχρι τα νομίσματα αυτά να μετακινηθούν από την κατηγορία των επενδυτικών στην κατηγορία των συλλεκτικών.

Άλλα άρθρα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν:

Χρυσή λίρα Γεώργιος Έ  1911- 1932

Χρυσή λίρα Γεώργιος Έ 1911- 1932

Από το 1911 έως το 1928 στην μπροστινή όψη των χρυσών λιρών ήταν η κεφαλή του βασιλέα Γεώργιου Έ σε μεγάλο μέγεθος. Το 1917 το Λονδίνο σταματάει την κοπή λιρών, με εξαίρεση τις κοπές των αποικιών της.Το 1925 το Λονδίνο εκδίδει λίρα σε σχετικά λιγοστά τεμάχια.Το 1949 -...

Διαβάστε Περισσότερα

Κοινοποίηση