Χρυσή Λίρα Αγγλίας 2005

Επετειακή λίρα για τα 50 χρόνια της βασιλείας της Ελισάβετ Β’.Έχει θυρεό στην πίσω όψη που είχε να εντυπωθεί σε λίρα από το 1887 σε διαφορετική όμως έκδοση και μόνο για το 2002.

Έτος κοπής: 2002

Κοινοποίηση

Καλέστε μας