Χρυσή Λίρα Αγγλίας 2005

Οποιοσδήποτε είχε τη χαρά και την τύχη να κατέχει χρυσά νομίσματα θα γνωρίζει ήδη, ότι μια αίσθηση ασφάλειας και σταθερότητας ενυπάρχει στη συγκεκριμένη επένδυση.

Ιδίως οι χρυσές λίρες Αγγλίας είναι ευρύτατα αναγνωρίσιμες και συμβολίζουν την ποιότητα και ιστορία του Βρετανικού Νομισματοκοπείου.

Η επενδυτική αξία της λίρας δεν εξαρτάται μόνο από την τιμή χρυσής λίρας αλλά και στην αξία της ως συλλεκτικού νομίσματος. Τα περισσότερα χρυσά νομίσματα που κυκλοφορούν σήμερα ανάγονται στο 1970 και φτάνουν ως το σήμερα.

Υπάρχουν ωστόσο νομίσματα με ιστορία άνω των 200 ετών. Ως εκ τούτου η νομισματική αξία μιας λίρας ανεβαίνει, όχι μόνο λόγω της καθαρότητας του μετάλλου που περιέχει, αλλά και λόγω της χρονολογίας, στην οποία ανάγεται η κοπή της.

Η αξία της χρυσής λίρας Αγγλίας διαμορφώνεται προφανώς από την τιμή χρυσού και από την περιεκτικότητα του νομίσματος σε χρυσό.

Κοινοποίηση

Καλέστε μας