Δεν είναι από τις λίρες που θα βρεθούν εύκολα στα χέρια σας και η κοπή του 1819 είναι εξαιρετικά σπάνια γιατί έχουν κοπεί μόνο 3.574 τεμάχια. Η χρυσή λίρα του βασιλιά Γιώργου Γ’ της Αγγλίας έχει ένα δαφνοστεφή κεφάλι, ενώ ο Άγιος Γεώργιος και ο δράκος αντιστρέφονται μέσα σε μια επιγραφή.Προηγουμένως, τα χρυσά νομίσματα που ονομάζονταν «Sovereigns» είχαν κοπεί μεταξύ 1489-1604, οπότε ο James I (VI) άλλαξε το όνομα. Η μεταρρυθμιστική νομισματοκοπία χρυσής λίρας του 1817 και εξής εκδόθηκε ως κανονικό τύπου κέρμα κυκλοφορίας.Ο Γεώργος Γ’ ήταν βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας από το 1760 έως το 1820. Επίσης έγινε βασιλιάς του Ανόβερου το 1814. Η βασιλεία του Γεωργίου κάλυψε περίοδο μαζικής διεθνούς αναταραχής. Η φήμη του αμαυρώνεται αργότερα από σοβαρή διανοητική ασθένεια. Μια μεγάλη ποικιλία νομισμάτων παρήχθησαν κατά τη διάρκεια της μεγάλης βασιλείας του Γεώργιου Γ’.

Έτη κοπής : 1817 – 1820

Χρυσή Λίρα Αγγλίας Γεώργιος Γ' 1817

Κοινοποίηση

Καλέστε μας