Αποσφράγιση Τραπεζικής Θυρίδας

Πως λειτουργεί η

Διαδικασία αποσφράγισης τραπεζικής θυρίδας

Διαθέτουμε πιστοποιημένους εκτιμητές στην αποσφράγιση , “στο άνοιγμα” δηλαδή των τραπεζικών θυρίδων, και την αποτίμηση των φυλαχθέντων αντικειμένων αυτής.

Η υπηρεσία αυτή είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις κληρονομιάς πολύτιμων αντικειμένων και τιμαλφών, όπου πρέπει να υπολογιστεί ο φόρος κληρονομιάς, ο οποίος βαρύνει τον κληρονόμο.

Ο εκτιμητής συντάσσει παρουσία συμβολαιογράφου μία οικονομική αποτύπωση της αξίας των ανευρεθέντων, η οποία κατατίθεται στην Δ.Ο.Υ. που υπαγόταν ο αποθανών, προς έλεγχο και υπολογισμό των αντίστοιχων φόρων.

Σε περίπτωση που ο κληρονόμος δεν μπορέσει να υποδείξει κάποιον εκτιμητή, τότε το αρμόδιο δικαστήριο ορίζει κατά τη δική του βούληση.

Καλέστε μας