Ιδιότητες Νομίσματος : Σύνθεση .900 Χρυσό και βάρος 6,4516 γραμμάρια. Μέγεθος : 21 χιλιοστά