1/2 Δολλάριο Kennedy

Βαθμοί: 400°

Βάρος: 11,5 γρ.

Αγορά: €

Πώληση:€