1/2 Δολλάριο Franklin

Βαθμοί: 900°

Βάρος: 12,5 γρ.

Αγορά: €

Πώληση:€