1 Δολλάριο T. Jefferson

Βαθμοί: 900°

Βάρος: 26,730γρ.

Αγορά: €

Πώληση:€