1 Δολλάριο Eisenhower

Βαθμοί: 400°

Βάρος: 24,59 γρ.

Αγορά: €

Πώληση:€