1 Δολλάριο Eisenhower-bicentennial

Βαθμοί: 400°

Βάρος: 24,59γρ.

Αγορά: €

Πώληση:€