­

20 Ελληνικές Δραχμές

20 Δραχμές Βαθμοί: 835° Βάρος: 7,5γρ. Αγορά: € Πώληση:€

30 Ελληνικές Δραχμές

30 Δραχμές Βαθμοί: 835° Βάρος: 18 γρ. Αγορά: € Πώληση:€

30 Ελληνικές Δραχμές

30 Δραχμές Βαθμοί: 835° Βάρος: 12 γρ. Αγορά: € Πώληση:€

50 Ελληνικές Δραχμές

50 Δραχμές Βαθμοί: 835° Βάρος:12,5 γρ. Αγορά: € Πώληση:€

100 Ελληνικές Δραχμές

100 Δραχμές Βαθμοί: 835° Βάρος:25 γρ. Αγορά: € Πώληση:€

100 Ελληνικές Δραχμές

100 Δραχμές Βαθμοί: 900° Βάρος: 5,780 γρ. Αγορά: € Πώληση:€

1 Rand

1 Rand Βαθμοί: 800° Βάρος: 15 γρ. Αγορά: € Πώληση:€